info@teamsuccess.hu
+36 30 215 3221

Csapatépítő tréning trendek 2022

Teamsuccess Csapatépítés - Blogbejegyzések - Csapatépítő tréning trendek 2022
Készült: 2022-05-28 18:25:54

Az ÉlményHR szervezésében - köszönet érte Tímár Krisztinának – nemrég megrendezett online kerekasztal megbeszélés újra fókuszba helyezte a csapatépítő tréningeket, ami nem kis érdeklődést váltott ki. 

A jelen, nehezen kiszámítható környezet változásai (VUCA - BANI) merőben új döntési helyzetek elé állítják a tréningpiaci szereplőit, mind megrendelői, mind szolgáltatói oldalról, legyen szó online, hibrid, outdoor, indoor, fizikai jelenléttel, vagy a nélküli csapatépítő programról. Ebben a megbolydult világban elég nehéz eligazodni, „hogy mit igen és mit nem”, írásunkkal ehhez kívánunk támpontokat nyújtani, hatással lenni a trendek alakulására. 

Saját megéléseink

TeamSuccess.hu számára is elég gyötrelmes volt az elmúlt két év. Megmaradtunk az outdoor, indoor, de a fizikai jelenlétet igénylő tréningjeinknél, és nem tértünk át online megoldásokra. Ezt a területet kezdetektől fogva idegennek éreztük. Optimista várakozásokkal tekintettünk a jövőbe, bízva a mielőbb - csak pár hónap, de maximum fél év után - megnyíló pandémia mentes világban, és sokkal korábbra datáltuk a ReStart lehetőségét. És alig múlik az egyik vészhelyzet, máris felüti a fejét egy újabb nem várt gazdasági kihívás, de csapatépítéseknek, csapat összetartásnak talán pont ezekben az időkben van a legnagyobb jelentősége.

Helyzetkép

A fizikai kapcsolódások hiánya, a bezártság érzete, az elszigetelődés, a bizonytalanság légköre, önmagukban is súlyos pszichés következményekkel járhatnak, hívja fel a figyelmet számtalan szakértő. Sok, ezidáig feldolgozatlan belső feszültség halmozódott fel, amit elsősorban a fizikai kapcsolódás hiánya, vagy amit a csak online kapcsolati lehetőségek korlátolt volta okozott.

Az online kapcsolódás, kapcsolattartás számos előnyét nem tagadva, azért valljuk be őszintén, mit jelentett az, amikor újra egy térben találkoztunk, újra együtt, szabadban, szabadon. Sokan még fenntartásokkal viseltetnek a veszélyhelyzet elmúltát illetően, nem egyszerű lebontani a bevezetett védelmi szabályokat, illetve a hibrid munkavégzéshez való alkalmazkodás által felvetett kérdések rendezése áll a fókuszban. Így május közepe felé, azért most végre valóban érezhetően a pandémiás helyzet okozta „felfordulás” ténylegesen oldódni látszik, és egy kedvezőbb, de merőben új egyensúlyi helyzet van kialakulóban, ami már soha nem lesz olyan, mint a régi. Az elmúlt két év kórtünete lehet az idegrendszeri túlterheltség, a mentális stabilitás, a megküzdési képesség hiánya, mind egyéni, mind szervezeti szinten.

Csapatépítés trendek

A régi mondást szeretnénk felidézni, ami most új értelmezést nyerhet.

Összejönni: jó kezdés. Együtt maradni: haladás. Együtt is dolgozni: siker. Henry Ford

Csapatot építeni sokféleképen lehet. Hogy erről mi mit gondolunk, azt az alábbi idézet fejezi ki legjobban, amit a coachig területről kölcsönöztünk, és amivel teljes mértékben azonosulni tudunk.

„Traditional coaching has a tendency towards support but in an organizational context you need more than just a strong relationship - you also need the challenge to create sustained change in the individual and the organization.”

És még mielőtt elkalandoznánk a „kihívások” mezejére, amire alapvetően szükség lehet mindenhol és mindenkinek, az a személyes találkozások bármilyen formája, munkahelyi környezeten kívül, új, tartalmas közösségi élmények megélése, és az örök sláger az együttműködés fejlesztése. Ennek legegyszerűbb formája lehet a vállalat alkalmazottai által kezdeményezett, önszerveződő kirándulások, egy egyszerű erdei séta, közös kerékpározás, sok beszélgetéssel, egymásra figyeléssel. És ehhez még csak közreműködő tréner bevonása sem feltétlenül szükséges.

A tréningszervezők által kínált programok előnye, hogy a megrendelői igényeknek megfelelő tematika alapján felépített programok célzott megoldást tesznek lehetővé, olyan eszközökkel, amik a megbízói oldalon nem biztos, hogy rendelkezésre állnak. 

TeamSuccess.hu > Fejlesztés >> Élmény >>> Coaching

Egy csapatépítéstől mindenképpen elvárható, hogy pozitív megerősítéséket adjon, élményszintje haladja meg az ingerküszöböt, és mérhető fejlesztő hatása legyen. Ezek hiányában a csapatépítés gyorsan a felejtés homályába merül. Sokak számára ugyan szórakoztatóak lehetnek, de azokat a csapatjátékokat, ahol a résztvevők egymást fizikailag is támadják, nem tekintjük csapatépítő programnak.

A csapatépítés eredményességét növeli, ha a résztvevők kreativitását tesszük próbára, olyan feladatokkal, amikhez ki kell lépni a megszokott gondolkodási sémákból, ahol teret kap a szabad önkifejezés, vagy olyanok, ahol a program keretében használt eszközöket a résztvevők nem készen kapják, hanem maguknak kell létrehozniuk, olyanok, amik valós, értékkel bíró produktumokat eredményeznek - csoportos problémamegoldó feladatok, szabaduló szobák, filmforgatás, versenyzésre alkalmas autók összeszerelése, tutajépítés.

A csapatépítés következő szintje, ha lehet egyáltalán szintekről beszélni, amikor a csapat működésében beálló zavarokat szeretnék megelőzni, a csapatműködést szeretnék fejleszteni, vagy rosszabb esetben a már meglévő zavarokat megszüntetni. Ez már összetettebb feladat, amit nem lehet egy sportnappal megoldani, maximum a tüneteket lehet vele időlegesen orvosolni. Itt már gyakran felmerül az a kérdés, hogy itt elégséges-e önmagában a csapatépítés, vagy másfajta beavatkozásra van szükség. Gyakori hiba, amikor egy csapatépítéstől várnak el egy, a szervezeti működésbe mélyen beágyazott probléma megoldását.

Csapatépítés lehet az is, ahol a csapatmunka természetes fejlődését gátló tényezők kerülnek feloldásra, vagy olyan szakszerű beavatkozás, ahol a csoportmunka fejlődés egyes fázisait a csapat rövidebb idő alatt lépi meg, és ahol az együttműködésnek ezen a fokán nem csak stabil marad, de készen áll a következő szint elérésére. Ilyen elakadások az együttműködés során fellépő, elsősorban belső érdekellentétek kiéleződése, azok nem megfelelő kezelése. A forming, storming, norming, performing and adjourning folyamatban való elakadásokat egy jóízű közös bográcsozás nem fogja megoldani, nem elvitatva annak egyébként más hasznos voltát.

Az is megfontolandó, hogy a munkaadók újból felmérik, hogy kik is a csapataik, akik két év után először találkoznak újra, és ahol szép számmal lehetnek olyan újonnan belépő alkalmazottak is, akik még nem találkoztak egymással. A munkatársaknak nem árt felmérniük, hogy milyen változásokon mentek keresztül, és hogy hogyan is hangolhatják össze feladataikat. Erre megfelelő eszköz lehet a csoportszerepeket tisztázó Belbin teszt és annak feldolgozása, vagy a DISC, ami segíti a különböző munkastílusú munkatársak közötti megértést, és harmonikus kapcsolatteremtést. A csapatépítés általánosságban elfogadott fogalmi körén kívüli további fejlesztési lehetőséget kínál a team coaching.

De térjünk vissza az általunk leginkább képviselt állásponthoz, a „need challenge to create sustained change”-hez. Az idézet jegyében programjaink elsősorban az akció központúságnak köszönhetően komoly érzelmi hatásokat váltanak ki. Valós komfortzónán kívüli helyzeteket teremtünk, ahol új ismeretekre tehetünk szert magunkról és társainkról, társas kapcsolódásainkról. Az már általánosan elfogadott tétel, hogy csak a komfortzónán kívül jutunk új ismeretekhez, ez maga a tanulási zóna. Csoportszinten igen nehéz meghúzni ennek határát, emiatt a csapatépítések sokszor nem lépik át ezt a határt, megrendelői oldalról sokan nem merik felvállalni ennek a kockázatát. Bár az is érthető, hogy mennyire kellemetlen, amikor a csapat akár csak egyetlen résztvevője bekerül a pánikzónába, így kényelmesebb a kihívásokat jelentő helyzetek kizárása a programlehetőségek sorából. Pedig ahogy a „kényelem nem szül kalandot”, a csapatépítések sokszor ezért maradnak „rövid emlékezetűek”.

Meggyőződésünk, hogy a jelen és a jövő gazdasági környezetében javuló pénzügyi eredményeket csak a nagyobb kockázatokat felvállalni tudó szervezetek lesznek képesek. A nagyobb kockázatvállaláshoz, a kihívások kezeléséhez, ha megfelelő támogatás is társul, a siker csaknem garantált.

Meggyőződésünk, hogy a vállalat eredményessége érdekében az energiákat olyan eszközökkel kell mozgósítani, amelyek provokatívak, kihívás jelentenek, amik kimozdítanak a komfortzónából, és arra késztetnek, hogy nézzünk szembe a valós helyzetekkel, amik növelik a kockázatvállalási hajlandóságot, és támogatnak a bátor célok felé történő előrelépésben.  

Ennek érdekében a TeamSuccess.hu programjai között sok olyat lehet találni, ahol bátor célok kitűzésére sarkallunk, amiknek a megvalósítása valóban komoly kihívást jelent, megoldásukra elszántságra van szükség. A feladatokban a résztvevők megtapasztalják – személyesen élik át, hogy milyen éles helyzetekben döntéseket hozni, felvállani azok következményét.  Hisszük, hogy a csapat teljesítőképessége nagymértékben fejleszthető, ha az együttműködést gátló olyan akadályokat feloldjuk, mint a félelmek, az önmagunk képességeibe vetetett hit hiánya, és még hosszan sorolhatnánk. Hiába van egy szuper sportautó egyenértékkel bíró csapatunk, ha nem engedjük ki a kéziféket. Ha energiáinkra figyelünk és edzésben tartjuk, akkor magas energiaszinten, magas teljesítményt tudunk elérni. Sőt, manapság úgy tűnik, hogy leginkább az energiáink menedzselésével tudunk csak nagyobb teljesítményre szert tenni.

Csapatépítő trendek - Van új a nap alatt?

A csapatépítés eszköztárában valószínűleg nem várható robbanásszerű változás, ha csak nem az online csapatépítések „kényszerhelyzet szülte” robbanásszerű előretörése önmagában már nem az, bár az online világ globális fejlődése így is úgy is egyre nagyobb teret hódít, annak minden ma még beláthatatlan következményeivel. Ami változik, az a jó bevált sablonokra épülő csapatépítések megvalósításának formája. Egyre ötletesebb megoldások születnek, jobb, látványosabb, egyre összetettebb technikai hátterekkel. A vészhelyzet múltával, várhatóan az online csapatépítések kicsit hátrébb szorulnak, és újra teret hódítanak a fizikai jelenléttel megrendezésre kerülő akár indoor, akár outdoor csapatépítések. 

Tegyünk csapatépítés néven bármit is, a legnagyobb csapatépítő hatást a természettel való közvetlen találkozás kínálja, maradandó élménnyel, a megtapasztalás minden erejével. A természet a legnagyobb hatást kiváltó erő, éljünk a természet adta lehetőségekkel, minél hamarabb és ahányszor csak lehet.